SectionLinks

   LOTUS«kring West-Brabant
Opleiding LOTUS«slachtoffer vernieuwd


Het onderwijs in de eerste hulp en de daarop aansluitende/daarvan afgeleide opleidingen is competentiegericht. Dat wil zeggen dat gedurende de opleiding regelmatig wordt gekeken of de cursist voldoende competent is om het volgende deel van de stof te volgen. De opleiding is daartoe ingedeeld in modules: afgeronde stukjes leerstof die met elkaar het persoonlijke opleidingstraject vormen.

De opleiding voor het diploma LOTUS« bestaat uit een aantal modules: grimeren en acteren en de module ontwerpen en ensceneren.

De opleiding wordt afgesloten met een examen, waarna je het diploma LOTUS« ontvangt.

Meer mogelijkheden

Ook de mogelijkheden om zich na het behalen van het diploma LOTUS« verder te bekwamen zijn uitgebreid. Men kan kiezen voor de opleiding tot Instructeur LOTUS«, maar men kan er ook voor kiezen LOTUS«specialist en/of LOTUS«professional te worden. De eerste kan (zoals een ervaren kringlid) bijzondere stoornissen en letsels uitbeelden, kan gecompliceerde ongevals- en rampensituaties ontwerpen, enzovoort.

De tweede is een LOTUS«slachtoffer dat zeer specifieke vaardigheden heeft op een bepaald onderdeel van het werk als LOTUS«slachtoffer, zoals ten behoeve van de chemische industrie, de duiksport, enzovoort.
Voor nagenoeg alle onderdelen zijn eindtermen geformuleerd. De eindtermen voor de LOTUS«professional worden samen met de gebruikersgroep vastgesteld (intercollegiale toetsing).
De LOTUS«specialist is dus vooral een in de breedte ontwikkeld LOTUS«slachtoffer; de LOTUS«professional is vooral in de diepte ontwikkeld.

Lotusprofessional

De opleiding tot LOTUS«professional is bedoeld voor diegenen die zich meer in het professionele opleidingscircuit willen begeven. De opleiding wordt verzorgd door gastdocenten met een grote deskundigheid, medisch docenten en instructeur(s) lotus. Daarnaast zullen vele onderwerpen behandeld worden door middel van intercollegiaal instrueren. Voor goed opleiden is het noodzakelijk dat de cursisten een niet aflatende drang hebben naar perfectie, kwaliteitsverbetering en vereenvoudiging, welke onderdelen niet los van elkaar gezien kunnen worden.

Eindtermen in handboek

De eindtermen zijn te vinden in het 'Handboek Lotusopleiding'. Dit is onlangs aan alle instructeurs LOTUS« en andere betrokkenen gezonden, maar kan ook via de website www.ehbo.nl worden opgehaald.

Onlangs is ook het geheel vernieuwde LOTUS«leerboek verschenen.

Zoals ook bij de opleiding tot Instructeur Eerste Hulp het geval is kan de opleiding tot LOTUS«slachtoffer in haar onderdelen worden verzorgd door instituten en organisaties die daartoe door het Oranje Kruis zijn erkend. Daartoe behoren ook de erkende LOTUS«studiekringen.

Examinering

De opleiding voor de het diploma LOTUS« wordt afgesloten met ÚÚn allesomvattend examen, dat vier onderdelen omvat (grimeren, acteren, ontwerpen, ensceneren).

SectionLinks Over ons | | ©2015 LOTUS«kring West-Brabant