SectionLinks

   LOTUS®kring West-Brabant
Correspondentieadres:

LOTUS®kring West-Brabant
Ericalaan 8
4621 EG Bergen op Zoom
Email:Voor aanvragen van LOTUS®slachtoffers voor opleidingen, trainigen, oefeningen, herhalingslessen etc. kunt u contact opnemen met de dienstencoördinator:

Karin Ernst
Elzenberg 40
4708 ES Roosendaal
Telefoon: 0165-563824
Contact bij voorkeur via E-mail:
Nieuwe vergoedingen

Met ingang van 1 september 2018 zijn door de landelijke LOTUS®raad nieuwe bedragen afgesproken voor vergoeding van het optreden van LOTUS®slachtoffers.
Hieronder een overzicht van de prijzen:

Optreden voor EHBO, Rode Kruis, Ned. Bond voor het Redden van Drenkelingen
EHBO-lessen     € 7,50 per uur p.p.
EHBO wedstrijden / demonstraties     € 7,50 per uur p.p.
Kader- / Rayonbijeenkomsten     € 7,50 per uur p.p.
EHBO examen     € 15,00 + € 7,50 per uur p.p.

Kilometervergoeding     € 0,19 per km.

Optreden voor bedrijven, overheid, scholen en andere instellingen
   € 22,50 per uur p.p.
Hiernaast worden er administratiekosten in rekening gebracht.
Bij facturen onder de € 200,00 wordt € 3,50 administratiekosten berekend.
Bij facturen boven de € 200,00 wordt € 7,50 administratiekosten berekend.

Kilometervergoeding    € 0,19 per km.

Het komt regelmatig voor dat LOTUS®slachtoffers wordt verzocht om, zowel bij verenigingen als bij bedrijven, anderen te grimeren. Reden hiervoor kan zijn dat er te weinig LOTUS®slachtoffers beschikbaar zijn of dat de opdrachtgever wil besparen op de kosten voor de inzet van LOTUS®slachtoffers.
De vereniging kan dit begrijpen hoewel zij hier geen voorstander van is. Het streven moet zijn om voor elk slachtoffer een gediplomeerd LOTUS®slachtoffer in te zetten. (Evt. een LOTUS®slachtoffer in opleiding onder begeleiding van een gediplomeerd LOTUS®slachtoffer). Toch wil de vereniging hier tot op zekere hoogte ook wel aan meewerken, zolang het aantal werkelijke LOTUS®slachtoffers en de te grimeren 'leken' in redelijke verhouding staan tot elkaar.
Wel moet de opdrachtgever er rekening mee houden dat hieraan extra kosten zijn verbonden. LOTUS®slachtoffers gebruiken hun eigen grimematerialen hiervoor. Vandaar dat er een vergoeding wordt gevraagd van € 5,00 per te grimeren 'leek'.

De minimale inzet van LOTUS®slachtoffers is 2 uur. Ook als een oefening of les korter duurt dan 2 uur wordt toch 2 uur in rekening gebracht, naast de extra bedragen voor reiskosten en evt. grime.


Opmerkingen over deze website?


Neem dan contact op met:
SectionLinks Over ons | | ©2015 LOTUS®kring West-Brabant