SectionLinks

   LOTUS«kring West-Brabant
No Play

Bij LOTUS«slachtoffers staat de veiligheid voorop. Niet alleen die van het LOTUS«slachtoffer, maar ook die van de hulpverleners. Een LOTUS«slachtoffer zal nooit zonder medeweten van een instructeur of arts een letsel uitbeelden en ook nooit gegrimeerd de straat op gaan. Een hulpverlener mag er dan ook van uitgaan dat een letsel dat door een LOTUS«slachtoffer wordt getoond een gespeeld letsel is.
Nu kan het gebeuren dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen er toch een echt letsel ontstaat of dat hulpverleners en/of het LOTUS«slachtoffer in een gevaarlijke situatie terecht komen. Op dat moment gebruikt het LOTUS«slachtoffer de term 'NO PLAY'.
Bij het uitspreken van de woorden No-Play door het LOTUS«slachtoffer, dienen de hulpverlener en het LOTUS«slachtoffer direct het spel te stoppen, ten teken dat er daadwerkelijk iets aan de hand is.

Let op: U dient op dat moment het LOTUS«slachtoffer te behandelen als een echt slachtoffer en de echte hulpverlening serieus in te zetten.
Gelieve de No-Play code aan de hulpverleners kenbaar te maken en op te nemen in de draaiboeken van rampoefeningen.

SectionLinks Over ons | | ©2015 LOTUS«kring West-Brabant