SectionLinks

   LOTUS®kring West-Brabant
Dichter bij de praktijk

De opzet van de LOTUS®kring is de EHBO-er zowel in opleiding als gediplomeerd, dichter bij de praktijk van eerste hulpverlening te brengen waarmee wordt bedoeld:

• Aan de hand van gedragingen van het LOTUS®slachtoffer en de antwoorden die het LOTUS®slachtoffer geeft op vragen van de EHBO-er, kan geleerd worden vast te stellen wat het LOTUS®slachtoffer mankeert;
• Door een medisch verantwoorde uitbeelding van het letsel kan de EHBO-er ook visueel waarnemen wat de verschijnselen van bepaalde letsels zijn;
• Door een juiste enscenering van de ongevalssituatie kan de EHBO-er zich een voorstelling maken van wat er is gebeurd en kan de EHBO-er leren situaties te beoordelen en mogelijk gevaar te herkennen;
• EHBO-ers worden door het omgaan met LOTUS®slachtoffers minder van hun stuk gebracht bij het zien van wonden, bloed, enz., zodat zij beter in staat zijn eerste hulp te verlenen;
• EHBO-ers leren slachtoffers te behandelen en dat kan alleen goed worden gedaan als men de handelingen regelmatig en met medewerking van LOTUS®slachtoffers heeft kunnen beoefenen.

Een E.H.B.O.-er die gewend is aan het werken met LOTUS®slachtoffers zal hierdoor veelal met minder moeite hulp verlenen wanneer dit eens werkelijk nodig is.
De LOTUS®kring verzorgt optredens voor E.H.B.O.-verenigingen en Rode Kruis kolonnes, Bedrijven, Scholen, Brandweerkorpsen, Kaderopleiding, Bedrijfshulpverlening, enz.

Grote rampoefeningen vinden plaats na een goede samenspraak en overleg met brandweer, politie, ambulance en GGD.
SectionLinks Over ons | | ©2015 LOTUS®kring West-Brabant