SectionLinks

   LOTUS®kring West-BrabantWat is LOTUS®

LOTUS® staat voor: LANDELIJKE OPLEIDING TOT UITBEELDING van SLACHTOFFERS en is in 1963 door "Het Oranje Kruis" opgericht.
Op 14 december 1970 werd de LOTUS-studiekring "West-Brabant" opgericht.

Op 1 maart 1975 werd de Organisatie LOTUS® opgericht met als doel:

• het contact en de samenwerking tussen haar leden tot stand te brengen;
• de eenheid in optreden te bevorderen;
• de kennis en vaardigheden op peil te houden en verder te ontwikkelen;
• mee te werken aan de opleiding voor het diploma LOTUS®;
• medewerking te verlenen aan EHBO-cursussen, examens, oefeningen enz.

De LOTUS®Studiekring staat open voor iedereen die in het bezit van een geldig EHBO-diploma en ouder is dan 18 jaar.
Het huidige aantal leden van studiekring "West-Brabant" is zo rond de 25 gediplomeerden.

SectionLinks Over ons | | ©2015 LOTUS®kring West-Brabant