LOTUS®kring West-Brabant
                                 AANVRAAGFORMULIER
                                voor LOTUS®slachtoffersAanvrager
Dhr/Mw: Functie:
Afdeling: Telefoon:
PC/Plaats: Email-adres:  
                     Vereniging     Bedrijf     Stichting    


Contactpersoon
Dhr/Mw: Functie:
Adres: Telefoon:
PC/Plaats: Email-adres:  


Factuuradres:
Dhr/Mw: Functie:
Adres: Telefoon:
PC/Plaats: Email-adres:  
Gironr.: Banknr:
Banknaam: te:


Betreft:   (aanvinken en/of invullen a.u.b.)

Oefenavond     Oefenmiddag     Combinatieoefening     Demonstratie     Wedstrijd
Examen     EHBO-opleiding     BHV-opleiding     BHV-oefening    
Indien vooraf de toedracht van het (de) ongeval(len) en de te spelen letsels bekend zijn dan deze graag
hieronder vermelden bij Omschrijving letsels.

Als er meedere malen gespeeld moet worden door dezelfde LOTUS®slachtoffers dit graag
vooraf vermelden bij Opmerkingen.
LOTUS®slachtoffers kunnen dan rekening houden met hun kleding en de mee te nemen grime en/of attributen.


Overige informatie

LET OP: aanvraag dient minimaal 6 weken voor aanvang Lotusinzet ingediend te zijn !

De LOTUS®kring werkt ook met planningen evenals uw bedrijf of vereniging. Hierdoor dienen bovenstaande
verzoeken minimaal 6 weken voor de feitelijke datum van de inzet van LOTUS®slachtoffers gedaan te worden. Van deze datum
wordt alleen afgeweken na telefonisch contact met de dienstencoördinator.
Indien wij onverhoopt niet aan uw verzoek kunnen voldoen laten wij dit uiterlijk één week voor de
feitelijke inzetdatum schriftelijk aan u weten.

Plaats van handeling (adres/ruimte):

Grimeruimte:

Datum inzet LOTUS®slachtoffer(s):

Aanvang / Einde:
/ uur
(24-uurs notatie a.u.b. - 7 uur 's avonds is dus 19.00 uur)


Aantal gewenste LOTUS®slachtoffers:

Extra te grimeren letsels:

De LOTUS®slachtoffers zijn altijd minimaal 15 minuten voor aanvang van de opgegeven aanvangstijd aanwezig.
Indien gewenst is dat de LOTUS®slachtoffers eerder aanwezig zijn dan dit graag vermelden bij Opmerkingen hieronder. Hiervoor worden wel extra kosten in rekening gebracht.

De minimale inzet van LOTUS®slachtoffers is 2 uur. Ook als een oefening of les korter duurt dan 2 uur wordt toch 2 uur in rekening gebracht, naast de extra bedragen voor reiskosten en evt. grime.Tijdig betalen
Onze leden treden regelmatig op als Lotus®slachtoffer. Dit doen zij in hun vrije tijd en gebruiken hiervoor eigen grimematerialen en vaak eigen vervoer.
Dat betekent dat zij kosten maken om uw EHBO- of BHV-les realistischer te maken. Ook de vereniging maakt kosten om leden te vinden die kunnen spelen en voor de administratie.
De financiële reserves van de vereniging zijn niet zo groot. Dat betekent dat leden op betalingen moeten wachten totdat een opdrachtgever heeft betaald.
Wij verzoeken u dan ook om binnen 30 dagen (zoals ook op de facturen is aangegeven) uw betaling te doen, zodat wij onze leden tijdig kunnen betalen.

Omschrijving letselsOpmerkingen


             Dit formulier uitprinten...