SectionLinks

   LOTUS®kring West-Brabant 1e en 2e graads brandwond door water  Snijwonden met een mes aan de pols  Snijwond in de muis van de hand  Snijwond door glasscherven in de voet  Snijwond door een schaats met afgeneden achillespees
Lotus, Breda, Bergen op Zoom, Oudenbosch, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Prinsenbeek, Steenbergen, Tholen, Lotus Breda, slachtoffers, Lotus West-Brabant, Lotus West Brabant, Lotuskring, Lotusopleiding, Lotusopleidingen, Lotuskring West-brabant, Lotuskring West brabant, Brabant, EHBO, BHV, Slachtoffers, Lotusslachtoffers, Lotusslachtoffer, Oefeningen, Lotusoefening, Lotusoefeningen, EHBO-oefening, EHBO-oefeningen, BHV-oefening, BHV-oefeningen,Simulanten, Lotuspatienten, Lotuspatiënten
LOTUS®kring West-Brabant is gevestigd in Oudenbosch. Het 'dekkingsgebied' van de kring ligt in Brabant en spreidt zich globaal uit van Tilburg tot Zeeland. Grote plaatsen in het dekkingsgebied zijn Breda, Oosterhout, Etten-Leur, Roosendaal en Bergen op Zoom. De kring houdt zich bezig met het verbeteren van het acteren, grimeren, ontwerpen en ensceneren van ongevallen t.b.v. het onderwijs in eerste hulp en bedrijfshulpverlening. Daarnaast wordt veel opgetreden als slachtoffer bij examens, oefeningen en wedstrijden voor EHBO en BHV


Lesavonden starten voortaan om 19.30 uur
Vanaf september 2017 starten de lesavonden voortaan om 19.30 uur !!!

Tijdig betalen
Onze leden treden regelmatig op als Lotus®slachtoffer. Dit doen zij in hun vrije tijd en gebruiken hiervoor eigen grimematerialen en vaak eigen vervoer. Dat betekent dat zij kosten maken om uw EHBO- of BHV-les realistischer te maken. Ook de vereniging maakt kosten om leden te vinden die kunnen spelen en voor de administratie.
De financiële reserves van de vereniging zijn niet zo groot. Dat betekent dat leden op betalingen moeten wachten totdat een opdrachtgever heeft betaald.
Wij verzoeken u dan ook om binnen 30 dagen (zoals ook op de facturen is aangegeven) uw betaling te doen, zodat wij onze leden tijdig kunnen betalen.

Opleiding tot Lotus®slachtoffer
Lotuskring West-Brabant is van plan om in het najaar 2017 weer te starten met een opleiding tot Lotus®slachtoffer.
Om deze opleiding te kunnen starten moet wel een minimaal aantal kandidaten zich aanmelden.
Indien u interesse heeft om deze opleiding te volgen dient u te beschikken over een geldig EHBO-diploma.
U kunt zich opgeven bij het secretariaat:

Decontaminatieoefening Amphia Breda
Klik op de foto voor een vergroting    Klik op de foto voor een vergroting    Klik op de foto voor een vergroting

Begin april 2014 is een oefening gehouden in decontaminatie voor de SEH (Spoedeisende Eerste Hulp) van het Amphia Ziekenhuis. locatie Molengracht in Breda. Enkele leden van onze LOTUS®kring hebben aan deze oefening meegedaan. Zij waren zogenaamd slachtoffer geworden van een ongeval met chemische stoffen. Dit 'ongeval' had plaatsgevonden op een tuiderij waarbij een tank met bestrijdingsmiddelen lek was geraakt. Hierdoor is onder hoge druk bestrijdingsmiddel ontsnapt en over de slachtoffers gesproeid. De slachtoffers werden afgevoerd naar het Amphia of reden daar met eigen vervoer naar toe.
Omdat het een bestrijdingsmiddel betrof dat via de huid en inademing gevaarlijk kan zijn moest het personeel van de SEH een volledige decontaminatie (schoonmaken) van de slachtoffers uitvoeren. Hiervoor moesten zij geheel ontkleed worden en goed met water en zeep afgesponsd. Hiervoor was een mobiele decontaminatieunit opgezet door HazMeds. Om zelf niet besmet te raken met dit gevaarlijke middel was het personeel dat de decontaminatie uitvoerde gekleed in speciale kleding en had gelaatsmaskers met adembescherming op.
Meer foto's van deze oefening zijn te vinden op DEZE LINK.

Leo de Wit 25 jaar Lotus
Klik op de foto voor een vergroting

Tijdens de jaarvegadering op 19 februari 2014 is Leo de Wit gehuldigd voor zijn 25 jaarig jubileum als LOTUS®slachtoffer.
Leo heeft jaren opgetreden als Lotus voor verenigingen en bedrijven.
Daarnaast is hij ook 10 jaar lang penningmeester geweest van kring West-Brabant. In die tijd hield hij alles nog bij in een schriftje en met de hand, iets wat in deze tijd van computers ondenkbaar is.
Sinds enkele jaren is Leo ook erelid van onze kring.
Ondanks zijn inmiddels hoge leeftijd treedt hij nog steeds op als LOTUS®slachtoffer bij zijn eigen EHBO-vereniging in Bergen op Zoom.

Leo de Wit wordt namens de Landelijke LOTUS®raad gehuldigd door Mechelien van den Bogaard. Achter hen Marianne de Vries (secretaris) die hem de bloemen overhandigd.

Nieuwe vergoedingen
Met ingang van 1 januari 2013 zijn door de landelijke LOTUS®raad nieuwe bedragen afgesproken voor vergoeding van LOTUS®slachtoffers.
Hieronder een overzicht van de prijzen:

Optreden voor EHBO, Rode Kruis, Ned. Bond voor het Redden van Drenkelingen
EHBO-lessen     € 5,00 per uur p.p.
EHBO wedstrijden / demonstraties     € 5,00 per uur p.p.
EHBO examen     € 15,00 p.p. + € 5,00 per uur p.p.
Kader- / Rayonbijeenkomsten     € 5,00 per uur p.p.

Kilometervergoeding € 0,19 per km.

Optreden voor bedrijven, overheid, scholen en andere instellingen
€ 22,50 per uur p.p.
Hiernaast worden er administratiekosten in rekening gebracht.
Bij facturen onder de € 200,00 wordt € 3,50 administratiekosten berekend.
Bij facturen boven de € 200,00 wordt € 7,50 administratiekosten berekend.

Kilometervergoeding € 0,19 per km.

De minimale inzet van LOTUS®slachtoffers is 2 uur. Ook als een oefening of les korter duurt dan 2 uur wordt toch 2 uur in rekening gebracht, naast de extra bedragen voor reiskosten en evt. grime.

Het komt regelmatig voor dat LOTUS®slachtoffers wordt verzocht om, zowel bij verenigingen als bij bedrijven, anderen te grimeren. Reden hiervoor kan zijn dat er te weinig LOTUS®slachtoffers beschikbaar zijn of dat de opdrachtgever wil besparen op de kosten voor de inzet van LOTUS®slachtoffers.
De vereniging kan dit begrijpen hoewel zij hier geen voorstander van is. Het streven moet zijn om voor elk slachtoffer een gediplomeerd LOTUS®slachtoffer in te zetten. (Evt. een LOTUS®slachtoffer in opleiding onder begeleiding van een gediplomeerd LOTUS®slachtoffer). Toch wil de vereniging hier tot op zekere hoogte ook wel aan meewerken, zolang het aantal werkelijke LOTUS®slachtoffers en de te grimeren 'leken' in redelijke verhouding staan tot elkaar.
Wel moet de opdrachtgever er rekening mee houden dat hieraan extra kosten zijn verbonden. LOTUS®slachtoffers gebruiken hun eigen grimematerialen hiervoor. Vandaar dat er een vergoeding wordt gevraagd van € 5,00 per te grimeren 'leek'.
EHBO-examens vernieuwd
De opzet van EHBO-examens is met ingang van september 2012 vernieuwd. Voor het LOTUS®slachtoffer betekent dit een aantal veranderingen en vooral meer en sneller grimeren en acteren. Hier vind je informatie over de nieuwe examens.

Wijzigingen nu online doorgeven
Als je een wijziging hebt in je persoonlijke gegevens kun je die via een formulier nu online doorgeven. Het is verplicht om (vrijwel) alle velden in te vullen. Als je een veld vergeet krijg je een melding en kun je het formulier niet versturen. Als alles goed is gegaan krijg je een melding dat de wijziging is verzonden en kun je nog een keer controleren wat je hebt verstuurd.
Om wijzigingen in je gegevens door te geven klik je HIER.

Informatie over verzekering nu 'On-Line'
Tijdens de jaarvergadering hebben diverse leden gevraagd naar de verzekering die we als kring hebbben afgesloten voor de leden als ze optreden voor en namens de kring. Deze informatie staat nu 'on-line' onder het deel 'Alleen voor leden'.

Aanvragen Lotus
Aanvragen voor LOTUS®slachtoffers bij EHBO - BHV - oefeningen - wedstrijden- examens etc. kunt u doen via het mailadres van de dienstencoördinator of via het aanvraagformulier. Aanvragen dienen tijdig, voorzien van de noodzakelijke informatie zoals datum, plaats, tijd, aantal slachtoffers, letsels, aard van de aanvraag etc. zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 6 weken voor aanvang worden ingediend bij de dienstencoördinator. Er is dan nog voldoende tijd om LOTUS®slachtoffers te benaderen en evt. ontbrekende informatie uit te wisselen.
Telefonisch contact met de dienstencoördinator is niet wenselijk. Vanwege haar werk is ze moeilijk bereikbaar. Bij voorkeur dient de communicatie via E-mail te verlopen.
Indien een aanvraag binnen 5 werkdagen vóór de aangevraagde datum wordt geannuleerd is de kring genoodzaakt de volledige kosten in rekening te brengen. Bij annulering tussen 5 en 14 werkdagen wordt een gedeelte van de kosten berekend.

Gebruik de juiste mailadressen
Het komt regelmatig voor dat er een verkeerd mailadres wordt gebruikt voor het aanvragen van Lotus, voor het doorgeven van gereden kilometers etc. Dit kan er voor zorgen dat de verzonden informatie (te) lang onderweg is voordat die bij de juiste persoon terechtkomt of erger nog, dat die geheel verloren gaat.
Hieronder volgt een lijst met de juiste mailadressen:
 • Aanvragen LOTUS®slachtoffers:                                        
 • Opgeven gereden kilometers en uren:             
      Gereden kilometers steeds direct na het spelen doorgeven via de mail !
 • Contact met secretariaat:                            
 • Contact met de beheerder van de website:     


 • Geen AED bij LOTUS®slachtoffers aanbrengen !
  LOTUS®kring West-Brabant heeft onlangs gesproken over het aanplakken van AED-stickers op lotusslachtoffers. Besloten is om door EHBO en BHV geen stickers op lotusslachtoffers aan te laten brengen. Hiervoor is een aantal redenen:
  - Plakkers kunnen maar eenmalig op de huid worden aangebracht, daarna plakken ze niet meer.
  - Vrouwelijke lotusslachtoffers voelen er niets voor om (conform de voorschriften) alle bovenkleding te laten verwijderen.
  - Mannelijke lotusslachtoffers hebben vaak beharing die geschoren moet worden. Ook daar is geen animo voor.

  Een uitzondering wordt gemaakt voor opleidingen voor artsen, verpleegkundingen, ambulancediensten etc. Hiervoor kunnen wel stickers op LOTUS®slachtoffers worden aangebracht. Dit dient echter altijd uitdrukkelijk vooraf besproken te worden, zodat hiervoor LOTUS®slachtoffers ingezet kunnen worden die geen bezwaar hebben tegen deze handeling.  SectionLinks Over ons | | ©2015 LOTUS®kring West-Brabant